banner

Blázníš? No a! Je primárním preventivním programem pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se duševnímu zdraví i nemoci. V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část Blázníš? No a!