První pomoc

Možná jste se už ptali sami sebe nebo přemýšleli nad někým blízkým: “Je tohle v pořádku?” nebo “Není to už za hranou?” Duševní problémy se projevují v chování (problém se spaním, zvýšená únava), v pocitech (dlouhotrvající smutek ale i nepřiměřená radost) i v myšlení (opakující se otravné myšlenky, mylná přesvědčení, která se nedají vyvrátit argumenty).

DĚJE SE NĚCO?

  1. Máte problém fungovat v každodenních situacích nebo nezvládáte život tak jak je
  2. Stahujete se ze společenského života, přestáváte mluvit s kamarády
  3. Poddáváte se impulzům nebo prožíváte výrazné změny nálad
  4. Máte problém ovládat svůj hněv, rychle vybuchnete, často hněv pouštíte směrem ven
  5. Často vás ovládá strach, který se nedá ovlivnit rozumem. Zbytečně moc si děláte z věcí starosti, strachujete se, máte obavy.
  6. Většinu času se cítíte se smutní, pod psa, bez nálady, nic vás nebaví
  7. Přemýšlíte o sebevraždě.
  8. Pijete alkohol, užíváte volně prodejné léky nebo i léky na předpis, drogy nebo děláte jiné destrukční aktivity, jenom abyste nemuseli vnímat emocionální bolest
  9. Máte problémový vztah k jídlu a k jezení jako takovému
  10. Bojujete se spánkem

Pokud jste kývli na jeden nebo dva body, není to důvod k panice. Když ale někdo prožívá vícero najednou a trvá to už nějaký čas, případně mu to způsobuje problém v studiu, v práci, ve vztahu s druhými lidmi, bylo by fajn vyhledat odborníka.

 

Duševní nemoc je stav, kdy se člověk dlouho cítí mizerně, má depku, šílí, je rapl, magor, zbláznil se, ruplo mu v bedně, …

Současně tyto slova používáme v běžné řeči, když chceme říct, že se nám něco nepodařilo, zrovna máme na nic den nebo taky můžeme šílet od radosti.

Jak to teda je? Kde je teda hranice mezi normálním a bláznivým?

Jednoduše se dá říct, že duševně zdraví jsme, když nám je dobře, jsme v cajku, jsme v pohodě, nemáme problém… a je tím myšleno, že dlouhodobě se nám daří zvládat život, vypořádavat se se stresovými situacemi, máme dobré vztahy s druhými lidmi a umíme se rozhodovat.

 

 

 

Linka bezpečí – 116 111

Nonstop, zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
E-mail:  pomoc@linkabezpeci.cz

 

Linka první psychické pomoci – 116 123

Krizová linka pro dospělé
Nonstop, zdarma
Chat

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – 116 006

Bílý kruh bezpečí
Nonstop, zdarma

 

Modrá linka – 608 902 410, 731 197 477

E-mail: help@modralinka.cz

 

 

 

 

 

 

 

1. PŘIJÍMEJ SÁM SEBE!

Poznej sám sebe,svoje dary,přednosti a slabosti. Važ si sám sebe, ale neber se příliš vážně.

2. MLUV O TOM!

O tom co tě trápí,čeho se bojíš, co si vyčítáš, o svých smutcích ale i radostech a úspěších. Sdílená starost je poloviční, sdílená radost dvojnásobná!

3. BUĎ AKTIVNÍ.

Život je řeka. Někdy plaveme po proudu jindy proti němu. Vždy je za čím jít a před čím utíkat. Dokud se hýbeme, žijeme….. a naopak!

4. UČ SE NOVÉ VĚCI.

Stále je co poznávat a co se učit. Zkušenost je nepřenosná. To co zvládneme, nás blaží. A co nezvládneme, to jsme aspoň vyzkoušeli.

5. SETKÁVEJ SE S PŘÁTELI!

Příbuzné si nevybíráme, přátele však ano. Sympatie, náklonnost, kamarádství, přátelství a láska jsou zdrojem opory a radosti života.

6. VYKONÁVEJ NĚCO TVOŘIVÉHO!

Géniů je málo, tvůrcem však je každý z nás. Tvořit můžeme v ateliéru i na zahradě, v divadle i v dílně. Proces je důležitější než výsledek. Výtvor je možné zkritizovat, ale to co při tvorbě zažijeme nám už nikdo nevezme.

7. ZAPOJ SE A POMOZ!

Pohyb motýlích křídel na jednom konci světa může způsobit bouřku na jeho opačném konci. Zajímej se o to, co se ve světě děje. Politika, ekologie, charita, pomoc těm,kteří to potřebují, dávají smysl našemu vlastnímu životu.

8. NEVÁHEJ POŽÁDAT O POMOC.

Pokud cítíš, že tvé břemeno je příliš těžké, bolest nepřekonatelná, ztráta nenahraditelná nebo strach nesnesitelný, pak se nestyď požádat o pomoc. Oborníka nebo jen spřízněnou duši, někoho kdo prošel podobným trápením.

9. ODPOČÍVEJ A UVOLNI SE!

Práce šlechtí, ale může také zabíjet. Uč se aktivně i pasivně odpočívat, nacházet nové zdroje radosti a uvolnění. Pro někoho je to veselá společnost, pro jiného samota, pro někoho sport, po jiného příroda. Také dobré jídlo a pití či jiné slasti vyvažují stres všedního dne.

10. ZDOLÁVEJ PŘEKÁŽKY!

Uč se brát životní problémy a překážky jako výzvy a možnosti pro osobní růst. Co nás nezabije…a aspoň je pak co vyprávět vnoučatům.

11. NEBOJ SE SNÍT!

Sněte v noci i přec den. Ve snu se můžeme vznášet a dokážeme úžasné věci. Ne všechny sny se naštěstí plní, ale některým se můžeme aspoň trochu přiblížit.

12. ŽIJ TADY A TEĎ!

Příliš mnoho minulosti nám brání v rozletu a příliš mnoho budoucnosti nám nedovolí pevně vykročit. Žij tady a teď a nejlépe jak umíš. Lepší život nemáš!

 

 

A ŽE JE TĚCH PŘIKÁZÁNÍ DVANÁCT?
Prostě nikdo není dokonalý!