Chci spolupracovat

Chcete zapojit do našeho projektového týmu?

Přečtěte si následující řádky a kontaktujte realizátora “Blázníš? No a!” ve Vašem regionu.
Prakticky to vypadá tak, že jsme tým moderátorů (odborníci z oblasti psychoterapie) a expertů (lidé se zkušeností s psychiatrickou nemocí a péčí, kteří mají svůj příběh zpracovaný a jsou ochotni se o něj podělit), který chodí na střední školy a se studenty si o tématech týkajících se duševního zdraví a nemoci otevřeně povídá. Hlavním poselstvím by pro studenty mělo být, že krize jsou těžké, ale patří k životu a mohou nás i posílit, že nemoc se dá překonat a lze žít plnohodnotný kvalitní život.

Chcete se zapojit jako expert?

Toto je něco, co by Vám nemělo chybět:

 • humor, trpělivost, fantazie
 • zvědavost a radost práce s mladými
 • schopnost navázat kontakt se skupinou
 • schopnost zprostředkovat důležité informace (poselství)

Chcete se zapojit jako moderátor?

Toto je něco, co zvýší Vaši úspěšnost v projektu:

 • humor, vyrovnanost, fantazie
 • vztah k mladým lidem a radost z práce s nimi
 • otevřenost k potřebám příslušné skupiny
 • odborné vědomosti
 • didaktické/metodické kvality pro práci se skupinou dospívajících

“Kolikrát už jsem si říkala, že by mi projekt tenkrát na střední škole pomohl, alespoň v začátcích mé nemoci. Jsem vždycky ráda na konci každého projektového dne, když vidím, že společně strávený den zaujal.”

(Katka, členka projektového týmu BNA)

 

KDO A CO JE TO REGIONÁLNÍ SKUPINA? Zřizovateli regionálních organizací „Blázníš? No a!“ se mohou stát neziskové charitativní organizace, spolky, obecní zařízení, zdravotnická zařízení nebo soukromé společnosti. Jde o angažované lidi, kteří mají díky svému povolání a/nebo na základě svého životního příběhu (přímé postižení nemocí nebo postižený člověk v příbuzenstvu) znalosti a zkušenosti z oblasti duševního zdraví či se o toto téma zajímají.

Jednotlivé regionální organizace jsou sdruženy do národní sítě. Fokus Praha, z.ú. školí nové týmy, podporuje je v práci s projektem a každý rok organizuje setkání regionálních týmů.

ROZŠÍŘENOST PROGRAMU Blázníš? No a! vznikl v německém Lipsku v roce 2001, do ČR byl zaveden v roce 2005, aktuálně působí v 8 regionech. V roce 2016 se do projektu zapojilo na 45 škol během 60 školských dní. Do konce roku 2018 plánujeme rozšíření sítě týmů Blázníš? No a! o dalších 5 regionů.

VÝHODY

 • Získáte jednoduchý program, který v České republice funguje od roku 2005.
 • Lze ho dál rozvíjet v oblasti komunitní psychiatrické péče apéče o děti a mládež.
 • Je možné ho kombinovat s jinými aktivitami (integrované preventivní programy, projekty v rámci problematiky dětí psychicky nemocných rodičů, další vzdělávání pro pedagogy…).
 • Můžete díky němu obohatit nabídku svých služeb a zvýšit odbornost svých spolupracovníků.
 • Budete spoluurčovat budoucí směřování v předcházení psychiatrických onemocnění a podpoře duševního zdraví a v dlouhodobém výhledu přispívat ke snižování enormních společenských nákladů a k inkluzi.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJE KOORDINÁTORKU NÁRODNÍ ÚROVNĚ NA E-MAIL BLAZNISNOA@FOKUS-PRAHA.CZ