BNA České Budějovice

KONTAKT NA TÝM:

Agáta Zajíčková • E: agata.zajickova@gmail.com • T: 732 106 718 • www: fokus-cb.cz

 

Kam se obrátit pro pomoc:

 

Linka bezpečí

Nonstop krizová linka a internetová poradna pro děti a mládež do 18 let (pro studenty do 26 let)

tel.: 116 111

https://www.facebook.com/Linkabezpeci

 

Internetová linka důvěry

pomoc@linkabezpeci.cz

chat.linkabezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

 

FOKUS České Budějovice, z. ú.

www.fokus-cb.cz

Sociálně-zdravotní služby pro osoby s duševním onemocněním od 12ti let.

Novohradská 1058/71, Č. Budějovice

tel.: 383 136 220, 774 683 260

e-mail: fokus@fokus-cb.cz

https://www.facebook.com/fokus.budejovice

 

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.

Nádražní 47, České Budějovice

e-mail: spramv@gmail.cz

Středisko pro rodinu – psychologové, osobní terapie

tel.: 387 438 703

 

Nonstop krizová linka:

tel.: 387 313 030

 

Krizové centrum pro děti a rodinu

Jiráskovo nábřeží 1549/10, České Budějovice

Tel.: 776 763 176

e-mail: pomoc@ditevkrizi.cz

www.ditevkrizi.cz

 

Centrum Anabell

pro osoby s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a blízké

Telefonická krizová pomoc  – Linka Anabell  774 467 293

e-mail: iporadna@anabell.cz

www.anabell.cz

www.facebook.com/centrum.anabell

www.instagram.com/anabell_cz

Máme 3 Kontaktní centra:

Praha
Cimburkova 258/21
130 00 PRAHA 3

Tel.: 775 904 778
E-mail: praha@anabell.cz

Brno
Masarykova 506/37
602 00 Brno

Tel.: 542 214 014

Mobil: 724 824 619

E-mail: brno@anabell.cz 

            recepce.brno@anabell.cz

Ostrava
Pivovarská 4/10
702 00 Ostrava

Tel.: 602 236 457
E-mail: ostrava@anabell.cz

 

Poradna pro ženy a dívky v nouzi (Poradna Eva)

Žižkova 12, České Budějovice, 1. patro, č. dveří 103

tel.: 731 402 833

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 40, 1. patro

tel.: 734 435 072

e-mail: eva@dchcb.charita.cz

 

Bílý kruh bezpečí

Riegerova 1756/51, České Budějovice

tel.: 734 479 644

nonstop linka: 116 006

e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz

https://www.facebook.com/bilykruhbezpeci

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Nerudova 59, České Budějovice

tel.: 723 392 134

Odborní pracovníci se v čase cca 8.00 – 13.00 věnují vyšetřování objednaných klientů a v této době na telefonické hovory nemohou reagovat.

 

Nemocnice České Budějovice

psychiatrické oddělení

B. Němcové 54, České Budějovice

tel.: 387 878 700

 

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost

MUDr. Katarína Baranovičová

Senovážné nám. 2, České Budějovice

tel.: 774 592 068

 

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost

MUDr. Pavla Novotná

Matice školské 17, České Budějovice

tel.: 386 354 506

 

Psychiatrická ambulance

Mgr. Kateřina Šuleřová

U Tří lvů 4, České Budějovice

tel.: 602 877 642

 

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost

MUDr. Kamila Janovská

T. G. Masaryka 212, Český Krumlov

tel.: 380 712 185

 

Psychologická ambulance

PhDr. Zdeňka Šírková

Platanová 4, České Budějovice ( Centrum Labyrint)

tel.: 731 455 673

 

Psychologická ambulance

Mgr. Petra Valkony

T.G. Masaryka 212, Český Krumlov

tel.: 728 525 945