BNA Jeseník

KONTAKT NA TÝM:

Koordinátor: Mgr. Lenka Sedláčková, e-mail: l.sedlackova@zahrada2000.cz, tel.: 731 189 322

ZAHRADA 2000 z. s.
Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník

www.zahrada2000.cz