BNA Plzeň

Vítejte v Ledovci!

V Ledovci tušíme, že většina není vidět, a na to se se zájmem díváme. Považujeme za normální si v době dospívání procházet psychickou krizí nebo krizemi a podporujeme lidi v nabývání dovedností, znalostí a vlastních zkušeností, díky kterým o sebe dovedou pečovat. Program Blázníš? No a! uskutečňujeme na školách v plzeňském regionu od roku — v rámci projektu Pomocná škola.

Více o Ledovci a jeho aktivitách najdete zde.

Více o tom, co si počít (především v době studia) s duševními onemocněními a potížemi, které nás mohou potkat, najdete zde.

Více kurzů a seminářů, které nabízíme, najdete zde.

 

KONTAKT NA TÝM:

Náš tým tvoří přes dvě desítky lektorů a koordinátorů zkušených v mnoha oblastech. A jsme i v Klatovech!

Máte-li zájem o uskutečnění semináře nebo další dotazy k tématu, neváhejte se obrátit na naši koordinátorku.

Bc. Martina Váňová. • E: bna@ledovec.cz • T: +420 733 109 112

 

KAM SE V PLZEŇSKÉM KRAJI OBRÁTIT PRO PODPORU:

Linka důvěry Ledovec: 739 055 555

 

Ledovec – podpora lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách: Karoliny Světlé 13, Plzeň, 776 100 101, 377 429 616
Psychiatrie ambulance, s.r.o. – psychiatrická, psychologická a psychoterapeutická ordinace
Diecézní charita Plzeň
 – nonstop terénní krizová služba: 777 167 004
Diakonie Západ – Plus pro lidi v krizové situaci: Resslova 12, Plzeň, 377 223 221, 733 414 421, plus@diakoniezapad.cz
Diakonie Západ – Archa pro rodiny s dětmi – psychologická, duchovní a sociální pomoc lidem v krizi: Resslova 12, Plzeň, 377 223 221, 733 614 645, archa@diakoniezapad.cz
Epoché – regionální institut duševního zdraví: Zábělská 43, Plzeň, 377 462 314, info@epoche.cz
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů: .Jungmannova 1, Plzeň, 734 157 200, bkb.plzen@bkb.cz
CPPT – preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň: Částkova 78, Plzeň, 377 468 111, poradnaplzen@pepor-plzen.cz
Psychiatrická ambulance FN Plzeň: alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín, akutní ambulance 377 103 862, recepce 377 105 151
Dobrá rodina – doprovázející organizace v oblasti náhradní rodinné péče: K. H. Máchy 1276, Sokolov
Domus – centrum pro rodinu – služby pro rodiny s dětmi: 602 278 866, info@domus-cpr.cz
Latus pro rodinu – služby pro pěstounské rodiny a pro zájemce o náhradní rodinnou péči: Pobřežní 8, Plzeň, 775 969 047
Rozum a cit – pomoc pěstounům a podpora ve škole: 730 157 063, rozumacit@pestouni-rac.cz

 

celostátní krizové linky
Linka bezpečí – 116 111
Rodičovská linka – 840 111 234
Linka důvěry RIAPS – 222 580 697

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Nepanikař
opatruj.se
safezona.cz
sancedetem.cz
Sociální klinika
Terap.io