První pomoc

Učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale taky je doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci.

Jak tedy poznám, že se se studentem něco děje?

Změny v chování:

 • Vyhýbá se kontaktu, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi
 • Apatie, málo energie nebo naopak nezvyklá aktivita, rychlé střídání činností, nevydrží v klidu
 • Zhoršuje se ve studijních výsledcích – problémy se soustředěním se, pamětí, logickým myšlením – bez zjevné příčiny
 • Ohrožuje se nebo si ubližuje – rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které směřuje dovnitř? (sebepoškozování, extrémní asketizmus)

Emocionální změny:

 • Mění nálady – rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství
 • Prožívá nervozitu a úzkost víc jak obvykle, výrazný strach ze situací, podezíravost

Změny v myšlení:

 • Má nepochopitelné/nelogické myšlenky – nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti
 • Opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit

Změny v tělesných funkcích:

 • Mění se chuť do jídla
 • Velká únava, problémy se spánkem
 • Rychlé změny v tělesné hmotnosti

NAJDI NEJBLIŽŠÍ TÝM BLÁZNÍŠ? NO A!

Učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale taky je doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci.

Jak tedy poznám, že se se studentem něco děje?

Změny v chování:

 • Vyhýbá se kontaktu, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi
 • Apatie, málo energie nebo naopak nezvyklá aktivita, rychlé střídání činností, nevydrží v klidu
 • Zhoršuje se ve studijních výsledcích – problémy se soustředěním se, pamětí, logickým myšlením – bez zjevné příčiny
 • Ohrožuje se nebo si ubližuje – rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které směřuje dovnitř? (sebepoškozování, extrémní asketizmus)

Emocionální změny:

 • Mění nálady – rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství
 • Prožívá nervozitu a úzkost víc jak obvykle, výrazný strach ze situací, podezíravost

Změny v myšlení:

 • Má nepochopitelné/nelogické myšlenky – nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti
 • Opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit

Změny v tělesných funkcích:

 • Mění se chuť do jídla
 • Velká únava, problémy se spánkem
 • Rychlé změny v tělesné hmotnosti