Program pro žáky

Projekt Blázníš? No a! vznikl na základě mezinárodní spolupráce s německými partnery Irrsinig Menschlich e.v., Univerzita v Lipsku a navazuje na dobrou praxi projektu německého projektu „Verrückt? Na und!“.

Od roku 2005 realizuje Fokus Praha mezinárodní zážitkový a vzdělávací projekt Blázníš? No a! určený pro mladé lidi od 15 let fungující na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Naším cílem je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Podle evropských statistik trpí až 20% mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o ní hovořit.

Projekt Blázníš? No a! je postaven na otevřeném setkání s experty na vlastní zkušenost s psychickým onemocněním a s lidmi pracujícími v oblasti duševního zdraví. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu prožívání, oslovuje otázky strachu a obav, nabízí zdroje jak se vyrovnávat s krizemi a učí porozumět a respektovat druhého. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí žákům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst.

Projekt „Blázníś? No a! prokazatelně pozitivně ovlivňuje

– ochotu vyhledat pomoc
– sociální distanci vůči lidem (kamarádům / spolužákům) s duševním onemocněním
– postoje vůči lidem s duševním onemocněním

Výzkum efektivity programu BNA realizoval Národní ústav duševního zdraví v letech 2017-2018.

 

Závěrečná zpráva z evaluace BNA

 

 

Jádrem projektu je programový den na škole, který trvá cca 6-7 hodin. V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část Blázníš? No a! O program se stará vyškolený tým, složený z moderátora programu (odborník na oblast psychiatrické péče) a experta/expertů – lidí s osobní zkušeností s psychiatrickou péčí. Všichni mají vzdělání pro práci se skupinami adolescentů v rámci projektu Blázníš? No a!.

Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.

BLÁZNÍŠ? NO A! …KONKRÉTNĚ VE ŠKOLE

  • Se zaměřuje na mladé lidi od 15 do 25 let
  • Trvá jeden školní den (cca 6 hodin)
  • Koná se přímo ve škole
  • Je vhodný pro třídy a skupiny formované ze tříd
  • Doporučená je účast třídního učitele nebo člena školního poradenského pracoviště
  • Vychází z aktuálních potřeb mladých lidí
  • Sází na komplexní učení
  • Je zábavný
  • Mohou v něm pokračovat učitelé sami
  • Studenti dostanou písemné materiály o programu, možnostech kde získat další informace, kontakty a pomoc.

“Dneska člověk nepotřebuje svaly z oceli, ale nervy z gumy.”

(Jakub, 18 let)

„Právě se učíme nějaké věci o antické demokracii, ale nevíme, jak se máme chovat k pomateným anebo zoufalým lidem. O psychických krizích anebo onemocněních se ve vyučování nic nedozvíme, přestože ve vyšších třídách stále častěji potkáváme žáky s duševními problémy. Po napínavém projektovém dni s projektem “Blázníš? No a!” jsme museli ve třídě vyřešit jeden konflikt. Moji žáci projevili o mnoho více porozumění než jindy a zabývali jsme se problémem bez jakýchkoli předsudků.“

(Kristýna, třídní učitelka)

“ Studenti hodnotili program v superlativech a jako velmi přínosný ať už pro osobní život nebo pro další profesní orientaci. Program přispěl k důvěrnější a příjemnější atmosféře ve třídě.”

(Kateřina, školní psycholožka)

„Dozvědět se něco o duševních krizích je o.k. Může se to stát každému z nás. Většinou známe „blázny“ pouze z televize. Tam jsou vždy hrubí anebo násilničtí. Nyní jste byli u nás vy a najednou je všechno jinak.“

(Alice, studentka 18 let)

„Je dobré dozvědět se, že existuje pomoc, má-li člověk psychické problémy. Že není vše ztraceno a není to hanba.“

(Kamila, studentka 15 let)

 

Ozvěte se týmu “Blázníš? No a!” ve Vašem regionu, případně ho kontaktujte s vašimi dotazy k programu.