Vzdělávací kurz pro pedagogy aneb “I učitelé mají své dny”

Metodické doporučení k tomu, co dělat, když se v prostředí školy objeví u žáka psychická krize či duševní onemocnění. Toto doporučení navrhujeme jako rozšiřující přílohu k dokumentu MŠMT týkajícího se primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).

Metodické doporučení pro pedagogy pro oblast psychické krize : duševního onemocnění