Vzdělávací kurz pro pedagogy „Možnosti a limity pedagoga při podpoře žáků v psychické krizi/s duševním onemocněním“

Metodické doporučení k tomu, co dělat, když se v prostředí školy objeví u žáka psychická krize či duševní onemocnění. Toto doporučení navrhujeme jako rozšiřující přílohu k dokumentu MŠMT týkajícího se primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).

Metodické doporučení pro pedagogy pro oblast psychické krize / duševního onemocnění žáka

 

 

Cílem tohoto 16 hodinového kurzu je oslovení středoškolských pedagogických pracovníků, kteří přichází dennodenně do kontaktu s žáky ve věku, kdy propuká řada závažných duševních poruch: deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, schizofrenie, sebevražedné jednání; a jejich počátky jsou mnohdy přehlédnuty bez včasného podchycení.

Proč je program zacílen právě na žáky středních škol a jejich pedagogy? Protože 50% všech psychických nemocí, které propuknou v průběhu celého života, se poprvé projeví do 14. roku a 80% do 17 let. Zároveň většinu svého času tráví lidé tohoto věku právě ve škole s učiteli a svými spolužáky. Proto pokládáme za velmi důležité, aby byli nejen žáci, ale i učitelé v tomto směru náležitě vzděláni, a pomohli tak včasnému podchycení prvních příznaků začínající duševní krize u svých žáků. Díky tomu zvyšujeme šanci, že žáci projdou krizí bez větších a vleklých duševních problémů.

Díky kurzu se pedagogové naučí:
  • Základní informace o nejčastějších duševních onemocněních.
  • Jak si udržet duševní zdraví a jak o něj pečovat.
  • Kde hledat odbornou pomoc.
  • Rozeznat signály žáků, které mohou predikovat počátek duševní krize.
  • Jak vhodně komunikovat s žákem, třídou, rodiči a spolupracovníky.

Kurz nabízíme jak pro uzavřené pedagogické týmy z jedné školy o doporučené max.velikosti skupiny 15 pedagogů, metodiků prevence, výchovných poradců či školních psychologů, tak i pro otevřené skupiny pedagogických pracovníků z různých škol. A) Můžete se zúčastnit “otevřeného” kurzu pro zájemce z různých škol v rozsahu 2 x 8 hodin. Kurzy pravidelně vypisujeme a lze se na ně přihlásit v odkazu níže. B) Kurz lze realizovat dle požadavků konkrétní školy, a to buď ve formě 4 x 4 hodiny nebo 2 x 8 hodin. Časový odstup mezi jednotlivými setkáními by měl být  maximálně týden. V případě zájmu o kurz pro vaši sborovnu nás neváhejte kontaktovat na blaznisnoa@fokus-praha.cz.

  pozn. 1 hodina = 45 min
Anotace

A) Otevřené kurzy: http://www.fokus-vzdelavani.cz B) Kurzy pro váš pedagogický tým objednávejte na: blaznisnoa@fokus-praha.cz