První pomoc

Učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale taky je doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci.

Jak tedy poznám, že se se studentem něco děje?

Změny v chování:

 • Vyhýbá se kontaktu, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi
 • Apatie, málo energie nebo naopak nezvyklá aktivita, rychlé střídání činností, nevydrží v klidu
 • Zhoršuje se ve studijních výsledcích – problémy se soustředěním se, pamětí, logickým myšlením – bez zjevné příčiny
 • Ohrožuje se nebo si ubližuje – rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které směřuje dovnitř? (sebepoškozování, extrémní asketizmus)

Emocionální změny:

 • Mění nálady – rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství
 • Prožívá nervozitu a úzkost víc než obvykle, výrazný strach ze situací, podezíravost

Změny v myšlení:

 • Má nepochopitelné/nelogické myšlenky – nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti
 • Opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit

Změny v tělesných funkcích:

 • Mění se chuť k jídlu
 • Velká únava, problémy se spánkem
 • Rychlé změny v tělesné hmotnosti

NAJDI NEJBLIŽŠÍ TÝM BLÁZNÍŠ? NO A!

 

 

Rodičovská linka Linky bezpečí606 021 021

Pro rodiče a další rodinné příslušníky, pedagogy a všechny dospělé, kteří mají starost o děti.
E – mail: pomoc@rodicovskalinka.cz, chat

 

Linka pro rodinu a školu116 000

Linka pro pedagogy, vychovatele, rodinu a veřejnost
Nonstop, zdarma

 

Linka první psychické pomoci116 123

Krizová linka pro dospělé
Nonstop, zdarma
Chatové poradenství

 

Modrá linka608 902 410, 731 197 477

Denně 9 – 21 hodin pro děti i dospělé
Skype: modralinka
E-mail: help@modralinka.cz
Chatové poradenství

 

Linka bezpečí116 111

Nonstop, zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
E-mail:  pomoc@linkabezpeci.cz

 

Linka důvěry Dětského krizového centra241 484 149, 777 715 215

Nonstop, pro děti a dospívající
Skype: ld_dkc
E-mail: problem@ditekrize.cz
Chatové poradenství

 

Linka důvěry pro rizika kyberprostoru778 510 510

Nonstop, spadá pod Dětské krizové centrum

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí116 006

Nonstop, zdarma
Bílý kruh bezpečí

 

 

1. PŘIJÍMEJ SÁM SEBE!

Poznej sám sebe, svoje dary, přednosti a slabosti. Važ si sám sebe, ale neber se příliš vážně.

2. MLUV O TOM

O tom co tě trápí, čeho se bojíš, co si vyčítáš, o svých smutcích ale i radostech a úspěších. Sdílená starost je poloviční, sdílená radost dvojnásobná!

3. BUĎ AKTIVNÍ

Život je řeka. Někdy plaveme po proudu jindy proti němu. Vždy je za čím jít a před čím utíkat. Dokud se hýbeme, žijeme….. a naopak!

4. UČ SE NOVÉ VĚCI

Stále je co poznávat a co se učit. Zkušenost je nepřenosná. To co zvládneme, nás blaží. A co nezvládneme, to jsme aspoň vyzkoušeli.

5. SETKÁVEJ SE S PŘÁTELI!

Příbuzné si nevybíráme, přátele však ano. Sympatie, náklonnost, kamarádství, přátelství a láska jsou zdrojem opory a radosti života.

6. VYKONÁVEJ NĚCO TVOŘIVÉHO!

Géniů je málo, tvůrcem však je každý z nás. Tvořit můžeme v ateliéru i na zahradě, v divadle i v dílně. Proces je důležitější než výsledek. Výtvor je možné zkritizovat, ale to co při tvorbě zažijeme nám už nikdo nevezme.

7. ZAPOJ SE A POMOZ!

Pohyb motýlích křídel na jednom konci světa může způsobit bouřku na jeho opačném konci. Zajímej se o to, co se ve světě děje. Politika, ekologie, charita, pomoc těm, kteří to potřebují, dávají smysl našemu vlastnímu životu.

8. NEVÁHEJ POŽÁDAT O POMOC

Pokud cítíš, že tvé břemeno je příliš těžké, bolest nepřekonatelná, ztráta nenahraditelná nebo strach nesnesitelný, pak se nestyď požádat o pomoc. Odborníka nebo jen spřízněnou duši, někoho kdo prošel podobným trápením.

9. ODPOČÍVEJ A UVOLNI SE!

Práce šlechtí, ale může také zabíjet. Uč se aktivně i pasivně odpočívat, nacházet nové zdroje radosti a uvolnění. Pro někoho je to veselá společnost, pro jiného samota, pro někoho sport, po jiného příroda. Také dobré jídlo a pití či jiné slasti vyvažují stres všedního dne.

10. ZDOLÁVEJ PŘEKÁŽKY!

Uč se brát životní problémy a překážky jako výzvy a možnosti pro osobní růst. Co nás nezabije…a aspoň je pak co vyprávět vnoučatům.

11. NEBOJ SE SNÍT!

Sněte v noci i přec den. Ve snu se můžeme vznášet a dokážeme úžasné věci. Ne všechny sny se naštěstí plní, ale některým se můžeme aspoň trochu přiblížit.

12. ŽIJ TADY A TEĎ!

Příliš mnoho minulosti nám brání v rozletu a příliš mnoho budoucnosti nám nedovolí pevně vykročit. Žij tady a teď a nejlépe jak umíš. Lepší život nemáš!

Desatero duševního zdraví

A ŽE JE TĚCH PŘIKÁZÁNÍ DVANÁCT?
Prostě nikdo není dokonalý!